Blog

網路行銷的特性 - 互動性
By in , , , ,

網路行銷的特性 - 互動性

網路最大的特色就是打破了空間與時間,與傳統媒體最大的不同在於「互動性」,不僅不會取代店家與消費者間的互動,反而提供了多種溝通模式,包括了線上瀏覽、搜尋、傳輸、付款、廣告行銷、電子信件交流及線上客服討論等,店家可隨時依照買方的消費與瀏覽行為,即時調整或提供量身訂製的資訊或產品,買方也可以主動在線上傳遞服務要求。 一個線上購物的網站,要達到行銷的目的,不只要有優質的內容,還要思考如何讓內容與消費者產生互動,傳統媒體都是由店家主導行銷的活動,網路的互動性讓消費者可依個人的喜好選擇各項行銷活動,還可延伸服務的觸角,以轉換為真正消費的動力。 網路行銷的重點在於店家對顧客的了解程度,主要是讓顧客成為行銷的一部份,互動性就是另一種一對一行銷的模式,網路上買賣雙方可以立即回應,有效提高行銷範圍與加速資訊的流通,還可以透過數位工具或線上機制來進行顧客滿意度調查、線上意見表、線上留言板、討論區、電子郵件等,無形中拉近買賣雙方的距離,提供消費者一種量身訂做的個人體驗。 互動性可說是威力強大的行銷工具,店家透過網路對話、溝通以及資訊的交換,即時回覆功能對有疑問的消費者來說非常便利,企業可以即時反應市場需求,不僅能夠以訂單為測試基礎,還可獲得顧客的其他資料與建議。企業掌握互動行銷的速度,再創造對話與反饋,讓顧客真實的反應呈現出來,服務品質也因而提升,就是決定明天輸贏的關鍵。

網路行銷的特性
By in , , , ,

網路行銷的特性

隨著網路數位化時代的來臨,地域疆界已被完全打破,行銷概念因為網路而有了空前的改變,網路行銷的模式不但具備全年無休,全天候提供商品資訊與宣傳服務的功能,更可以透過與新媒體的結合,隨時追蹤網友如何與其品牌互動。在網路世界獨特運作規則下,自然呈現全新的行銷哲學,帶來e世代的網路行銷革命。以下先來認識網路行銷的五種特性。

網路行銷的定義
By in , ,

網路行銷的定義

隨著電子商務的優勢得到高度認同與網路行銷技術的日趨成熟,利用較低的成本來開拓更廣闊的市場,如今已備受各大企業青睞。基於網路行銷的龐大市場和多變特性,許多企業經營者一直積極發展這個領域。網路行銷可以看成是企業整體行銷戰略的一個組成部分,是為實現企業總體經營目標所進行。網路行銷是一種雙向的溝通模式,能幫助無數在網路成交的電商網站創造訂單及收入,跟所有其他行銷媒體相比,網路廣告的轉換率(Conversation Rate)及投資報酬率 ROI(Return of Investment)最高。

好嘢分享 📝 免費制作 "公司 Logo" 平台
By in ,

好嘢分享 📝 免費制作 "公司 Logo" 平台

有時初創公司會面對第一個問題 : 公司 Logo 點整 ?DesignEvo 系一個網上 Logo 制作平台,用戶可以不需安裝任何軟件、不需要經過一連串嘅溝通就可以獨立完成,而且不需要負擔昂貴嘅設計費用,對新老闆 / 初創公司黎講系一個非常有幫助嘅工具。DesignEvo 提供了大量由專業設計師製作完成嘅圖標和模板,還提供超過 100 種字型樣式,對於沒有設計技能和專業知識嘅人黎講,只需幾分鐘就可以完成 Logo 製作過程。

Facebook Analytics
By in

Facebook Analytics

📊 Facebook Analytics 是 Facebook 免費提供給企業夥伴監控、分析消費者行為數據的工具。在一開始的時候 Facebook Insights,主要支援 App 上的活動。而隨著更加瞭解用戶的需求,這個工具逐步支援網頁、Messenger 聊天機器人的分析📈 。Facebook 期望這個工具能幫助開發者與行銷人,透過數據分析瞭解完整的消費者過程,並且找到讓生意成功的方向。稍後,我們會介紹內裡功能。怎樣透過 FA 了解現實情況,改變戰略。🤔🤔